rwau2sa
rwau2sa

RWAU2SA

433.92 MHz - Cố định mã hoặc nhận đang lăn với ăng ten ngoài trời 

•   2 kênh
•   2 chế độ hoạt động (đơn ổn và ổn định kép)
•   Tương thích với điều khiển từ xa tất cả của Leb, TRP1 và RTA2

Danh mục: Điều khiển & nhận
Từ khóa:

RWAU2SA tại Hải Phòng

433.92 MHz - Cố định mã hoặc nhận đang lăn với ăng ten ngoài trời 

•   2 kênh
•   2 chế độ hoạt động (đơn ổn và ổn định kép)
•   Tương thích với điều khiển từ xa tất cả của Leb, TRP1 và RTA2

 

868,35 MHz -  Cố định mã hoặc nhận đang lăn với ăng ten ngoài trời

•   2 kênh
•   2 chế độ hoạt động (đơn ổn và ổn định kép)
•   Tương thích với SMARTY868

Liên hệ mua RWAU2SA ở Hải Phòng

Add: Lô 3 Khu chung cư Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng

Tell: 0966 879 969

Email: hoangcanhhp86@gmail.com

 

Tin liên quan
Điều khiển mã 03 srcset=
Điều khiển mã 02 srcset=
Điều khiển mã 433 srcset=