Nhiệm vụ của công ty

Sứ mệnh của Công ty là sản xuất và cung cấp cho khách hàng các sản phẩm có thiết bị điện tử hiện đại phù hợp với các nhà điều hành cơ điện hiện đại, mạnh mẽ và đáng tin cậy, đồng thời giữ được chất lượng / giá cả tuyệt vời.

Nhiệm vụ của công ty Trang Linh

Nhiệm vụ của công ty chúng tôi

Sứ mệnh của Công ty là sản xuất và cung cấp cho khách hàng các sản phẩm có thiết bị điện tử hiện đại phù hợp với các nhà điều hành cơ điện hiện đại, mạnh mẽ và đáng tin cậy, đồng thời giữ được chất lượng / giá cả tuyệt vời .

Sản phẩm thân thiện với mọi mặt: chất lượng, cài đặt, độ tin cậy, dịch vụ và giá cả.

Các tính năng tuyệt vời của sản phẩm của nó đã cho phép Leb điện tử để trở thành nhà cung cấp quan trọng của các công ty phân phối trong thị trường DIY. Hàng năm càng có nhiều khách hàng bắt đầu làm việc với thiết bị điện tử Leb với sự hài lòng lẫn nhau.

Thông tin liên hệ:

Add: Đường 402 Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng

Tell: 0966 879 969

Email: hoangcanhhp86@gmail.com

Website: www.congtudonghaiphong.com/